Szpital św. Józefa w Mikołowie - referencje

Agencja Techniki Medycznej ATMED od 2002 r. świadczy dla naszego Szpitala usługi dotyczące dostawy, ostrzenia oraz regeneracji narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych. Zlecenia realizowane są profesjonalnie, solidnie i rzetelnie. Usługodawca oceniany jest bardzo wysoko za całokształt współpracy i godny polecenia na rynku medycznym.

Prezes Zarządu i Dyrektor Szpitala
mgr Danuta Baszczyńska


Szpital Powiatowy w Limanowej - list referencyjny

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej oświadcza, że firma Agencja Techniki Medycznej ATMED Zygmund Rafalski Z siedzibą 40-018 Katowice ul. Graniczna 57a/74 realizowała dla naszego... ...Z prawdziwą przyjemnością możemy polecić firmę Atmed jako sprawdzonego i solidnego wykonawce.

Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa
Dr n. med. Ryszard Dominiuk

narzędzia chirurgiczne

 

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE                    

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI MEDYCZNYMI PRZEZNACZONYMI DO POWTÓRNEJ STERYLIZACJI 

Wytwórca: Agencja Techniki Medycznej ATMED Zygmunt Rafalski
Metoda:  Sterylizacja ciepłem wilgotnym – para wodna w nadciśnieniu
Symbol:  wg normy PN-EN 980:2010 symbol nr 4.8.3 Urządzenia: 
Instrukcja dotyczy narzędzi chirurgicznych przeznaczonych do wielokrotnego użycia produkowanych i dostarczanych przez ATMED, które wykonane są ze stali odpornej na korozję, zgodnie z międzynarodowymi normami.

 

OSTRZEŻENIA Narzędzie chirurgiczne może być stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Musi być bez uszkodzeń, śladów zużycia, właściwie zmontowane.
Każde narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, gdy nie będzie traktowane z należytą starannością i zaleceniami podanymi w ulotce „ Informacje ważne dla stosujących narzędzia chirurgiczne” jest narażone na korozję, pokrycie się plamami lub uszkodzenie. Pozostawienie narzędzia w fizjologicznym roztworze soli kuchennej powoduje jego korozję wżerową.
Jedynie czyste, zdezynfekowane i suche narzędzie może być skutecznie sterylizowane.
OGRANICZENIA       
W PONOWNYM
POSTĘPOWANIU      
Wielokrotne postępowanie zgodne z powyższą instrukcją ma znikomy wpływ na narzędzie.
Koniec przydatności narzędzia chirurgicznego do użycia jest spowodowany normalnym zużyciem lub uszkodzeniem podczas użytkowania.

INSTRUKCJE

MIEJSCE
UŻYTKOWANIA 
Narzędzie dostarczane jest w stanie niejałowym.
Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia narzędzia. Intensywne zabrudzenia muszą być natychmiast usunięte. Narzędzie czyścić niezwłocznie po zakończeniu użytkowania.
Nadmiar zabrudzeń usunąć jednorazowym tamponem.
SKŁADOWANIE
I TRANSPORT
Do transportu narzędzie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Gdy jest to tylko uzasadnione, zaleca się ponownie poddać narzędzie  czyszczeniu i sterylizacji.
PRZYGOTOWANIE
DO CZYSZCZENIA
Bez szczególnych wymagań.
Narzędzie fabrycznie nowe przed pierwszą sterylizacją, po wyjęciu z opakowania dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatów stosowanych w medycynie (np. Cidezyme). Natychmiast po użyciu narzędzie umieścić w wodnym roztworze płynów dezynfekujących o stężeniu zalecanym przez producenta płynów.
Narzędzie składające się z kilku elementów, należy do mycia i suszenia rozmontować. Narzędzie posiadające łączenia , zawiasy itp. powinno być przed czyszczeniem otwarte.
CZYSZCZENIE
AUTOMATYCZNE
Wyposażenie:
Myjnia – dezynfektor, myjka ultradźwiękowa.
Detergent – preparaty przeznaczone do mycia, dopuszczone do stosowania  w medycynie, zalecane przez producenta myjni – dezynfektora, zawierające dodatkowo środki hamujące korozję (np. Sekumatic,  Sekusept, Neodisher  FA).
Załadować narzędzia, uruchomić cykl mycia, płukania i suszenia. Stosować się do instrukcji, odpowiednich procedur i programów wskazanych przez producenta stosowanego wyposażenia.
Zależnie od stosowanego wyposażenia, cykl czyszczenia (mycie, płukanie, suszenie) w temp.90ºC nie powinien być krótszy niż 1 godzina.
Kontrola wizualna narzędzia – Mycie powinno usunąć całą krew, tkanki, osady i płyny ustrojowe, na narzędziu nie powinno być plam i zacieków..
CZYSZCZENIE
RĘCZNE
Wyposażenie:
Detergent – preparaty przeznaczone do mycia, dopuszczone do stosowania  w medycynie, zawierające dodatkowo środki hamujące korozję (np.  Sekusept, Neodisher  FA), ciepła bieżąca woda, szczotka plastikowa, chirurgiczna.
Należy przestrzegać wskazań producenta środka przeznaczonego do mycia i dezynfekcji w zakresie dozowania, stężenia, temperatury, zgodności materiałów i czasu.
1. Spłukać nadmiar zanieczyszczeń z narzędzia.
2. Czyścić  szczotką plastikową (nie wolno stosować szczotek ani myjek drucianych), stosując roztwór środka myjącego (np. Chirosan).
3. Płukać pod czystą bieżącą wodą, ostatnie płukanie – w wodzie destylowanej.
Kontrola wizualna narzędzia – mycie powinno usunąć całą krew, tkanki, osady i płyny ustrojowe, na narzędziu nie powinno być plam i zacieków.
DEZYBFEKCJA Roztwór dezynfekcyjny stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu preparatu.
Dezynfekcja może być przeprowadzana równocześnie z myciem narzędzi, z zastosowaniem tych samych preparatów (np. Chirosan).
Płukanie końcowe w wodzie zdemineralizowanej optymalizuje proces.
Jeżeli stosowane jest czyszczenie automatyczne,  końcowe płukanie może być użyte jako efekt termicznej dezynfekcji.
SUSZENIE  Narzędzie dokładnie wysuszyć (ręcznie lub w suszarce) .Gdy suszenie  jest stosowane jako element cyklu myjni – dezynfektora nie należy przekraczać temperatury 120ºC.
KONSERWACJA  Zawiasy narzędzia po każdym myciu i wysuszeniu posmarować  fizjologicznym olejem smarowniczym na bazie parafiny.
PRZEGLĄD I
BADANIE
fUNKCJONALNOŚCI
Po czyszczeniu i dezynfekcji sprawdzić wizualnie czystość narzędzia. Musi być ono makroskopowo czyste. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zabrudzeń powtórzyć proces czyszczenia i dezynfekcji.
Narzędzie skontrolować wizualnie pod kątem uszkodzeń i zużycia. Zaleca się, aby końcówki tnące były pozbawione zadraśnięć i miały ciągłe, ostre krawędzie.
W narzędziu mającym zawiasy sprawdzić delikatnie ich ruchy.
Tam gdzie narzędzie tworzą część większego zestawu, sprawdzić montaż z połączonymi podzespołami. Przed każdą sterylizacją sprawdzić funkcjonalność narzędzi.
Wszelkie uszkodzone narzędzia należy wycofać z używania.
OPAKOWANIE Pojedyncze: może być użyty medyczny standardowy materiał opakowaniowy.
Upewnić się, czy opakowanie jest wystarczająco duże, by pakowane narzędzie nie powodowało napięć w miejscach zgrzewania.
Ostre krawędzie , końcówki  należy zabezpieczyć
W zestawie: narzędzia mogą być ułożone na palecie.
STERYLIZACJA Wyposażenie:
Sterylizator parowy – zwalidowany. Do walidacji cyklu sterylizacji zaleca się stosowanie wskaźników biologicznych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną.
Sterylizacja musi być wykonana zgodnie z normą zatwierdzającą sterylizację parową .
Na podstawie Farmakopei Europejskiej VI i Farmakopei Polskiej VII
zaleca się sterylizację parową w temperaturze 121º C przy nadciśnieniu 1 atm. przez minimum 20 min. lub w temperaturze 134º C przy nadciśnieniu 2atm. w czasie minimum 10 min.
PRZECHOWYWANIE Narzędzie po dokładnym umyciu i wysuszeniu przechowywać w temp. 5-30ºC i wilgotności względnej nie większej niż 70%.
Pomieszczenie, w którym przechowuje się wysterylizowane narzędzie powinno być czyste, suche , zaciemnione i bez wahań temperatury.
Podane powyżej instrukcje są wystarczające do przygotowania narzędzi do ponownego użycia.
Jednostka przeprowadzająca postępowanie musi zapewnić osiągnięcie pożądanych wyników procesu. Wymagana jest walidacja i rutynowa kontrola procesu.
DODATKOWE
INFORMACJE
Każdorazowo przed użyciem narzędzie należy skontrolować – winno być sprawne, bez toksycznych związków jako pozostałości dezynfekcji i sterylizacji, bez uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, zgięcia, odłamania i złuszczenia).
KONTAKT DO
WYTWÓRCY
Agencja Techniki Medycznej ATMED Zygmunt Rafalski
40-018 Katowice, Graniczna 57a/74,
Tel. +48 32 256 16 75
www.rafalski.med.pl        
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Instrukcja powstała na podstawie normy PN-EN ISO 17664:2005 pkt.4 w oparciu o wymagania punktu 3.

 Aktualizowano: 2012-1O-27                  Materiały aktualne na dzień zakupu dostarczane są klientowi wraz z wyrobem medycznym.

 

 

Do góry

Najczęściej czytane

Nowe artykuły

Atmed - kontakt

AGENCJA TECHNIKI MEDYCZNEJ ATMED

ul. Graniczna 57A / 74
40-018 Katowice

tel: 32 256 16 75, tel: 32 750 56 45
fax: 32 750 56 47, mob: 603 990 276
E-mail: kontakt@atmed-ortopedia.pl

Copyright ©2012 atmed-ortopedia.pl

tworzenie stron internetowych Katowice tworzenie stron www Katowice